Početna Savjeti Osteoporoza

Osteoporoza

Datum objave: 02.03.2016

Osteoporoza predstavlja jednu od pet najčešćih kroničnih bolesti koja poprima epidemijske razmjere i predstavlja veliki javnozdravstveni problem u razvijenim zemljama svijeta.

U Europi se tako svakih 30 sekundi dogodi jedan osteoporotični prijelom, stoga ne čudi što liječenje osteoporoze i osteoporotičnih prijeloma postaje prioritet u zdravstvenom i ekonomskom smislu.

Osteoporoza je kronična progresivna metabolička bolest koštanog sustava obilježena smanjenjem mineralne gustoće (eng. Bone mineral density – BMD) i čvrstoće kosti te oštećenjima njene mikroarhitekture. Prijelomi kostiju (poglavito kuka, kralježnice i podlaktice) su najopasnija posljedica osteoporoze te jedan od glavnih uzroka trajne invalidnosti i smrtnosti u osoba treće životne dobi.

Procjenjuje da će produljenjem životnog vijeka broj osoba s osteoporozom u EU porasti s 27,5 milijuna u 2010. godini na 33,9 milijuna u 2025. godini (porast od 23%). Iz brojnih epidemioloških studija proizlazi da će svaka treća žena i svaki peti muškarac stariji od 50 godina doživjeti bar jedan osteoporotični prijelom. Predviđa se da će broj osteoporotičnih prijeloma u svijetu narasti na 8 milijuna u 2025. godini. U osoba koje su doživjele osteoporotični vertebralni prijelom, procjenjuje se da je rizik za nastanak drugog prijeloma kralješka četiri puta veći, a za nevertebralni prijelom dva puta veći.

Možemo razlikovati primarni i sekundarni oblik osteoporoze. Primarnu osteoporozu dodatno dijelimo na postmenopauzalnu (tip I) i senilnu (tip II). Postmenopauzalna se javlja između 51. i 75. godine života kao posljedica manjka spolnih hormona (estrogena), što dovodi do povećane aktivnosti osteoklasta, a zahvaća prvenstveno spongioznu kost. Senilna osteoporoza se tipično javlja nakon 70. godine života te je posljedica postupnog smanjenja broja i aktivnosti osteoblasta u procesu starenja. Ovaj oblik zahvaća kako spongioznu, tako i kompaktnu kost.

Sekundarna osteoporoza posljedica je dugog uzimanja određenih lijekova (npr. Antikoagulansa, antiepileptika, kemoterapeutika, glukokortikoida) te kroničnih bolesti koje pridonose gubitku koštane mase (hipertireoza, hiperparatireoidizam). Nastaje i kod bolesti poput depresije zbog povećanih razina hormona kortizola, upalnih reumatskih bolesti, kroničnog alkoholizma te poremećaja prehrane (nedovoljan unos kalcija i vitamina D). Glukokortikoidima inducirana osteoporoza posljedica je dugotrajnog uzimanja glukokortikoida koje dovodi do smanjenja aktivnosti osteoblasta i povećane programirane smrti osteoblasta i osteocita.

Više o osteoporozi saznajte na:

http://www.plivazdravlje.hr/aktualno/clanak/27762/Osteoporoza.html