Početna Savjeti Ulje jetre morskog psa i alkil gliceroli

Ulje jetre morskog psa i alkil gliceroli

Datum objave: 16.03.2023

S obzirom na tradicionalnu primjenu i istražene mehanizme djelovanja smatra se da su u ulju jetre morskog psa upravo alkil gliceroli tvari koje iskazuju glavno biološko djelovanje 

Autori članka: Nenad Bratković, mag.nutr., univ.mag.pharm. NutriKlinika

Preuzeto sa http://www.inpharma.hr

U opisima tradicionalne narodne medicine u Skandinaviji, ulje jetre morskog psa koristilo se kao pomoć pri zacijeljivanju rana, terapiji iritacije respiratornog i probavnog trakta te limfadenopatije. Koristili su ga ribari zapadne obale Norveške i Švedske. Još zanimljivije, u skandinavskoj tradicionalnoj medicini neizostavni je dio terapije raka. Takav tradicionalni pristup temeljio se na prvim „narodskim“ opažanjima da morski psi rijetko obolijevaju od tumora te uspješno odolijevaju brojnim infekcijama. Jasno da je ta opservacija jednoznačna i netočna, a incidencija karcinoma kod morskih pasa multifaktorijalna i zahtijeva pažljivu evaluaciju. Naime, kasnije je dokazano da morski psi ipak mogu oboljeti od karcinoma. Unatoč tome, ulje jetre morskog psa pokazalo se kao potencijalno korisno u terapiji stanja uzrokovanih neadekvatnim imunosnim odgovorom i u terapiji nekoliko tipova tumora.

Sastav ulja jetre morskog psa

Riblja ulja sadrže nekoliko biološki aktivnih čimbenika koji modificiraju staničnu aktivnost i utječu na različite fiziološke funkcije. Za razliku od tipičnog ribljeg ulja poznatog po visokom udjelu omega-3 višestruko nezasićenih masnih kiselina (EPA i DHA) ulje jetre morskog psa sadrži relativno nisku koncentraciju tih masnih kiselina, no ono po čemu se ističe od ostalih je bogati sadržaj alkilglicerola i skvalena.

Skvalen

Skvalen je triterpen koji je intermedijer u biosintezi kolesterola, ali i glavna sastavnica površinskih višestruko nezasićenih lipida kože; i kao emolijens i kao antioksidans. Posjeduje i hidratacijska i antitumorska svojstva.

Alkilgliceroli

Te molekule su glavna sastavna odrednica mogućeg djelovanja ulja jetre morskog psa, a kemijskom su strukturom alkilni eteri glicerola. Prirodno se pojavljuju u krvotvornim organima poput koštane srži, slezene i jetre, no mogu se pronaći i u bijelim krvnim stanicama neutrofilima te u majčinom i kravljem mlijeku. Što se tiče koncentracije alkil glicerola, pronađeno je da kolostrum majčinog mlijeka sadrži višu koncentraciju nesupstituiranih etera glicerola od samog majčinog mlijeka; da majčino mlijeko sadrži 10 puta višu koncentraciju nego kravlje mlijeko i 2 puta višu nego ovčje mlijeko. Najviša koncentracija alkil glicerola u neutralnim lipidima pronađena je u koštanoj srži čovjeka kao i stanicama raka grlića maternice.

Iako su alkilglicerole otkrili u ulju jetre morskog psa japanski znanstvenici Tsujimoto i Toyama 1922., prvi koji ih je sintetizirao 1930. je dobitnik Nobelove nagrade - Robert Robinson.

S obzirom na tradicionalnu primjenu i istražene mehanizme djelovanja ulje jetre morskog psa, unatoč prisutnosti skvalena, smatra se da su upravo alkil gliceroli tvari koje iskazuju glavno biološko djelovanje i mogu djelovati blagotvorno na zdravlje čovjeka. Pritom se istraživanja s alkil glicerolima većinom usredotočuju na modulaciju imunosnog sustava, a nakon indukcije biološke štete nastale zračenjem.

Alkilgliceroli su desetljećima proučavani različitim dizajnima studija, pa tako i onim kliničkima.Eksperimentalne studije pokazale su kako te molekule posjeduju sposobnost prolaska kroz moždano krvnu barijeru, što bi moglo biti korisno za bolje prodiranje lijeka metotreksata kod terapija bolesti središnjeg živčanog sustava.

Mehanizam

Alkilgliceroli mogu kontrolirati imunosni odgovor najvjerojatnije mehanizmima modifikacijefaktora aktivacije trombocita i proizvodnje diacilglicerola. U konačnici, izgledno je njihovo pozitivno djelovanje na sazrijevanje leukocita i antitijela te na konačnu produkciju citokina.

Skvaleni pak poboljšavajuprezentacijuantigena i indukciju upalnog odgovora. Neka su istraživanja pokazala kako i alkilgilceroli i skvaleni posjeduju antitumorsku aktivnost kroz različite stanične mehanizme: inhibiciju angiogeneze, apoptozu neoplastičnih stanica, promociju transmembranskog transporta citotoksičnih agenasa i supresiju transdukcije signala.

Primjena: karcinomi, tumori i imunitet

Još su se u ranim 1950.-ima provodila rana istraživanja s alkil glicerolima is njihovom mogućom primjenom kod djece s dijagnozom leukemije. Iako su tada alkil gliceroli bili izolirani iz goveđe koštane srži, prvi rezultati bili su zaista povoljni zbog rezultirajuće stimulacije proizvodnje bijelih krvnih stanica.Tada je i nastala poznata publikacija o primjeni alkil glicerola kod dijagnoza i biološke štete nastale zračenjem. Kasniji su radovi pokazali kako je kod pacijentica s rakom grlićamaternice dokazanmanji pad leukocita i trombocita nakon zračenja, ako su paralelno primjenjivani i alkilgliceroli. Također je primijećeno kako je incidencija ozljeda zračenjem značajno manja, a učestalost fistula smanjena za čak 47% ako su pacijenti koristili alkil glicerole prije zračenja.

Eksperimentalne studije pokazale su povećan imunosni odgovor neutrofila na bakterije, kao i povećanu razinu antioksidativnog statusa u serumu. Jedna je pak studija pokazala povoljan učinak na citokine IFN-gama i TNF-alfa i produkciju interleukina IL-2 u stanicama periferne krvi nakon primjene ulja. Još je jedna studija u trajanju od mjesec dana s 10 zdravih ispitanika pokazala kako je primjena alkil glicerola rezultirala s povećanjem omjera CD4/CD8 za skoro 40% i povećala produkciju citokina limfocita prema povoljnom Th1 odgovoru čineći ovu intervenciju sigurnom, bez primijećenih značajnih nuspojava.

Sadržaj višestruko nezasićenih omega-3 masnih kiselina značajno je manji u ulju jetre morskog psa u odnosu na riblje ulje, a za koje je poznato da posjeduju i protuupalna i antikaheksična djelovanja. Jednom se in vivo eksperimentalnom studijom uspoređivao antikaheksičan učinak ribljeg ulja u odnosu na ulja jetre morskog psa.  Nakon 14 dana primjene ulja jetre morskog psa, postigla se stabilizacija antikaheksičnih parametera do razine kontrolne grupe. Također, kombiniranom primjenom ribljeg ulja i ulja jetre morskog psa nije se postigao dodatan antikaheksičan učinak.Premda je taj učinak primjene ulja jetre morskog psa manje izražen nego kod primjene ribljeg ulja, valja istaknuti i antitumorska svojstva ulja jetre morskog psa, prije svega zbog prisustva alkil glicerola. Stoga bi mogla biti zanimljiva opcija adjuvantne terapije kod onkoloških pacijenata. Svakako bi bilo zanimljivo vidjeti dobro dizajnirane kliničke studije s  usporedbom antikaheksičnog djelovanja ribljeg ulja i ulja jetre morskog pasa.

Zaključak

Pri konačnom zaključku o mogućim antitumorskim učincima ulja jetre morskog psa, odnosno alkil glicerola, može se reći kako se mehanizam djelovanja temelji na modulaciji aktivnosti imunosnog sustava. Konkretno, naaktivaciji makrofaga i povećanju produkcije citokina poput interleukina (IL-12) i IFN-gama, što u konačnici povećava citotoksičnu aktivnost NK stanica, T-limfocita te proliferaciju predaktiviranih T-stanica i NK- stanica.

Zbog preliminarno provedenih dokaza o mehanizmu prolaska alkil glicerola kroz krvno moždanu barijeru, primjena kratkolančanih molekula alkil glicerola se razmatra kao potencijalno korisnom strategijom kod dijagnoza primarnog i sekundarnog tumora mozga. Koristan rezultat ove intervencije može biti poboljšana dostupnostcitotoksičnog lijeka do tumorskih stanica u udaljenim regijama mozga.

No, uzimajući u obzir specifičnost različitih tipova tumora, svakako je potrebno istražiti učinak, kao i korisnost primjene pri različitim onkološkim dijagnozama. Obzirom na do sada dobru podnošljivost primjene alkil glicerola iz ulje jetre morskog psa, kao i na dosadašnje ohrabrujuće podatke o njegovoj primjeni, adjuvantna terapija alkil glicerolima za sada se čini jednom od perspektivnih strategija adjuvantne terapije kod onkoloških dijagnoza.

LITERATURA

Lewkowicz N, Lewkowicz P, Kurnatowska A, Tchórzewski H. Biological action and clinical application of shark liver oil. Pol Merkur Lekarski. 2006 May;20(119):598-601.

Brohult A, Brohult J, Brohult S, Joelsson I. Effect of Alkoxyglycerols on the Frequency of Injuries Following Radiation Therapy for Carcinoma of the Uterine Cervix. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 1977;56:441–448.

Brohult A, Brohult J, Brohult S, Joelsson I. Effect of Alkoxyglycerols on the Frequency of Fistulas Following Radiation Therapy for Carcinoma of the Uterine Cervix. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 1979;58:203–207.

Iannitti T, Palmieri B. An update on the therapeutic role of alkylglycerols. Drugs 2010; 8(8):2267-300

Pogozheva AV, Derbeneva SA, Anykina NV, Kondakova NM, Kulakova SN, Medvedev FA, Mal’tsev GIu, Trushina EN, Mustafina OK, Pozdniakov AL, Gadzhieva ZM. The clinical and experimental research of metabolic effects of shark liver oil. Vopr. Pitan. 2007;76:28–32.

Deniau AL, Mosset P, Pédrono F, Mitre R, Le Bot D, Legrand AB. Multiple beneficial health effects of natural alkylglycerols from shark liver oil. Mar Drugs. 2010;8(7):2175-84.

Iagher F, de Brito Belo SR, Souza WM, Nunes JR, Naliwaiko K, Sassaki GL, Bonatto SJ, de Oliveira HH, Brito GA, de Lima C, Kryczyk M, de Souza CF, Steffani JA, Nunes EA, Fernandes LC. Antitumor and anti-cachectic effects of shark liver oil and fish oil: comparison between independent or associative chronic supplementation in Walker 256 tumor-bearing rats. Lipids Health Dis. 2013;12:146.

Erdlenbruch B, Schinkhof C, Kugler W, Heinemann DE, Herms J, Eibl H, Lakomek M. Intracarotid administration of short-chain alkylglycerols for increased delivery of methotrexate to the rat brain. Br J Pharmacol. 2003;139(4):685-94.